RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Bogdan SZULC – ASzWoj  – przewodniczący

płk dr hab. Leszek ELAK –ASzWoj – zastępca przewodniczącego

płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI – ASzWoj – zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Ryszard BERA – UMCS

prof. dr hab. Marian KOZUB – UJK

prof. dr hab. Marek LESZCZYŃSKI – UJK

prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI – Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Tomasz MAJEWSKI – ASzWoj

prof. dr hab. Andrzej PAWLIK – UJK

prof. dr hab. Kazimierz ŻEGNAŁEK – UPH w Siedlcach

dr hab. Barbara BILEWICZ-KUŹNIA – UMCS

dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI – UPH w Siedlcach

dr hab. Anna KARPIŃSKA – UwB

ppłk dr hab. Zbigniew LEŚNIEWSKI – ASzWoj

dr hab. Andrzej PIECZYWOK – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Kazimierz PIERZCHAŁA – KUL

dr hab. Ilona URYCH – ASzWoj

dr Barbara DRAPIKOWSKA – ASzWoj

dr Małgorzata CENTER-GUZ – UMCS

dr Marek CHOJNACKI – UAM

płk rez. dr Krzysztof DANIELEWICZ – Security in Practice

dr Paweł DZIEKAŃSKI – UJK

dr Hanna ELAK – PWSZ w Chełmie

ppłk dr Mirosław LASKOWSKI – ASzWoj

podinsp. dr Agata LASOTA-JĄDRZAK – Komenda Miejska Policji w Poznaniu

dr Magda LIGAJ – ASzWoj

dr inż. Sławomir LUŚCIŃSKI – Politechnika Świętokrzyska

ppłk dr Paweł OSTOLSKI – ASzWoj

dr Agata MARCINIAK – Uniwersytet Łódzki

dr Magdalena MOLĘDOWSKA – UJK

dr Anna ZAGÓRSKA – UJK

dr Iwona ZWIERZCHOWSKA – UMCS