KOMITET HONOROWY

Poseł na Sejm RP – Wojciech KOSSAKOWSKI
Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew KONIUSZ
Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku – doc. dr Edward HOŚCIŁOWICZ
Przewodniczący Rady Nadzorczej Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego – Adrian LIPA
Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach – nadinsp. Paweł DZIERŻAK

KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr Paulina ROSŁOŃ – ASzWoj, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – Przewodnicząca
mgr Ala STRADOMSKA-MATCZAK – Centrum Edukacji–College Medyczny w Kielcach – Zastępca Przewodniczącego
kpt. mgr Artur SOBIERAJ – 25BKPow. – Szef Sekretariatu
mjr dr Mirosław LASKOWKI – ASzWoj
dr Magda LIGAJ – ASzWoj
dr Agata MARCINIAK – UŁ
kpt. mgr inż. Robert BALIŃSKI – 25BKPow.
mgr Anna NOGAJ-WILK – Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne
mgr Dariusz STĘPIEŃ – Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
mgr Anna WRZOSKIEWICZ – Centrum Doskonalenia Nauczycieli