ORGANIZATORZY

 

Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Centrum Edukacji Mundurowej)

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

 

Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach